دسته بندی

پست پیشتاز

زمان تحویل از 1 تا 3 روز کاری

پست سفارشی

زمان تحویل از 3 روز تا 5 روز

ارسال رایگان

شرایط و نحوه ارسال رایگان

سفارش کتاب
سخن روز
کنفوسیوس

کنفوسیوس

اغلب مردم گله‌وار گرد هم می‌نشینند، بی‌آنکه درباره‌ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه‌ای به زبان آرند، بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می‌شوند و می‌خندند. به راستی این مردم را به راه راست آوردن، بسیار دشوار است.

تازه ها
برندگان نوبل ادبیات قرن بیست و یکم